Gebruiksvoorwaarden

Op deze website en het gebruik daarvan zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Tenzij anders vermeld is de Stichting Maharishi Vedisch Instituut auteursrechthebbende op deze website en de daarin opgenomen materialen.

Behalve zoals hierin vermeld, mag geen enkel deel van deze inhoud worden weergegeven, gereproduceerd, heruitgegeven, geüpload, gepost, verzonden of verspreid in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch, opnamen, of op andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Het is toegestaan om, uitsluitend voor uw persoonlijke of intern gebruik voor niet-commerciële doeleinden, de inhoud van deze website op een computer weer te geven met behulp van HTML-browser software en kopieën van het materiaal op deze website te downloaden, te gebruiken en te printen, op voorwaarde dat het materiaal niet wordt gewijzigd en dat de vermeldingen van auteursrecht en andere eigendomsrechten ongewijzigd worden overgenomen. Het is ook toegestaan om links op de website in Uniform Resource Locators (URL)te plaatsen, op voorwaarde dat alle handelsmerken naar behoren worden vermeld in dergelijke links. De toestemming die hier verleend wordt, omvat niet het recht om de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk op enige andere websites te plaatsen. Wijziging van het materiaal of het gebruik van het materiaal voor enig ander doel maakt inbreuk op het auteursrecht en andere eigendomsrechten.

Maharishi Vedisch Instituut gaat er vanuit dat de informatie op deze website accuraat en betrouwbaar is. Echter, er kunnen fouten optreden. Daarom wijst Maharishi Vedisch Instituut elke expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook met betrekking tot deze website, inclusief maar niet beperkt tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, af. Vragen met betrekking tot handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website kunnen worden gericht aan Maharishi Vedisch Instituut, Rivierenlaan 219B, 8226 LG Lelystad, Nederland.

De gehele inhoud is auteursrechtelijk beschermd. ©2018 Stichting Maharishi Vedisch Instituut. Alle rechten voorbehouden.

Transcendente Meditatie®, TM®, TM-Sidhi Programme®, Maharishi®, Maharishi Mahesh Yogi® zijn geregistreerde merken van Maharishi Vedic University Limited, die Stichting Maharishi Vedisch Instituut met toestemming van de merkhouder op deze website mag gebruiken.

De gehele inhoud is auteursrechtelijk beschermd. ©2018 Stichting Maharishi Vedisch Instituut, een stichting zonder winstoogmerk. Transcendente Meditatie®, zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi, wordt in Nederland alleen onderwezen door de Stichting Maharishi Vedisch Instituut, KVK nr. 41160316.