David Lynch and friends - Change Begins Within

Ervaring maatschap-
pelijk werker met TM


David Lynch and friends - Change Begins Within

Betere gezondheid door Transcendente Meditatie


Dr. William Stixrud: Verminder stress door de TM techniek


video: Peace from the Quantum Level

Dr. Gary Kaplan: gezondheidsvoordelen van TM


ABC news: ADHD - Medicatie versus meditatie