Verstandelijke beperkingen

Dr. Krag beantwoordt vragen over verstandelijke beperkingen.

James Krag, M.D., is lid van de American Psychiatric Association, president van de Psychiatric Society of Virginia, en vier jaar lang president geweest van de Virginia Association of Community Psychiatrists. Hij is momenteel medisch directeur van Liberty Point, een residentiële behandelingskliniek voor adolescenten met psychiatrische problemen.

V: Kunnen mensen met verstandelijke beperkingen en ontwikkelingsstoornissen het Transcendente Meditatie-programma leren?
Antwoord

Dr. Krag: Als iemand een gedachte kan denken kan hij of zij leren mediteren. De meeste mensen die verstandelijk gehandicapt zijn hebben maar een zwakke tot matige geestelijke beperking en al deze mensen zouden gemakkelijk de Transcendente Meditatie-techniek moeten kunnen leren. Ik weet niet zeker of iemand met ernstige ontwikkelingsbeperkingen het Transcendente Meditatie-programma zou kunnen leren, ik betwijfel of mensen met zo'n diepgaande beperking dat zouden kunnen.

V: Zal het beoefenen van de Transcendente Meditatie-techniek iemand die een intellectuele beperking of ontwikkelingsstoornis heeft helpen om beter te denken?
Antwoord

Dr. Krag:Mensen met verstandelijke beperkingen verschillen niet van andere mensen in die zin dat als wij meer uitgerust en kalm zijn, ons denken helderder zal zijn. Als wij op de ene dag "slimmere" beslissingen nemen dan op andere, dan komt dat niet omdat ons aangeboren IQ is gestegen, maar eerder omdat wij een intelligenter gebruik maken van de intelligentie die wij hebben. TM helpt mensen om meer neurofysiologische stabiliteit te ontwikkelen en te handhaven, of men nu in de categorie van de mentaal beperkten valt of in die van de genieën.