Het bevorderen van de gezondheid van het hart en het leven

Onderzoek toont aan dat regelmatige beoefening van Transcendente Meditatie lichamelijke stress vermindert en de gezondheid van het hart bevordert en handhaaft.

Stress beschadigt het hart

Het is aangetoond dat psychologische stress het sympatische zenuwstelsel en de hypothalamus-hypofyse-bijnier-verbinding extra activeert. Door deze toegenomen activering komt adrenaline, noradrenaline en cortisol vrij, wat leidt tot een snellere hartslag, grotere hoeveelheid rondgepompt bloed en nauwere slagaderen.

Deze veranderingen creëren op hun beurt een hogere bloeddruk. Het activeren van deze systemen versnelt ook het proces van slagadervernauwing en kan leiden tot acuut loslaten van plaque, wat resulteert in een slechte doorbloeding van het hart (angina) en ziekte van de kransslagader en infarct.

TM bevordert een gezond hart

De tweemaal-daagse beoefening van de Transcendente Meditatie-techniek vermindert de activering van het sympatische zenuwstelsel - waardoor de bloedvaten verdund worden en stresshormonen, zoals adrenaline, noradrenaline en cortisol afnemen en stress vermindert. Gepubliceerd onderzoek bevestigt dat TM:

 • de bloeddruk verlaagt
 • slagadervernauwing vermindert
 • vaatvernauwing vermindert
 • plaquevorming in de kransslagaders vermindert
 • het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen vermindert
 • het aantal sterfgevallen vermindert

Onderzoek bevestigt de voordelen voor de gezondheid

De National Institutes of Health heeft meer dan $ 20 miljoen beschikbaar gesteld om de effecten van het Transcendente Meditatie-programma op de preventie en behandeling van hartziekten, hoge bloeddruk en beroerte te onderzoeken. Bovendien zijn er honderden andere studies gedaan naar de positieve effecten van het TM programma op de geest, gezondheid, gedrag en de samenleving, aan meer dan 210 onafhankelijke universiteiten en onderzoeksinstituten in 33 landen, waaronder Harvard, Yale en de UCLA Medical School.

 • Afgenomen hoge bloeddruk & sterfgevallen - American Journal of Cardiology
 • Afgenomen hoge bloeddruk & minder bloeddrukverlagende medicijnen - American Journal of Hypertension
 • Minder slagadervernauwing - American Journal of Cardiology
 • Afgenomen plaquevorming van de kransslagaders - The American Heart Association's Stroke
 • Afgenomen vernauwing van de bloedvaten - Psychosomatic Medicine
 • Afgenomen bloeddruk - International Journal of Neuroscience
 • Minder blokkering van de bloedtoevoer naar de hartspier - American Journal of Cardiology
 • Vertraging van veroudering - International Journal of Neuroscience
 • Vermindering van stress - Integrative Cancer Therapies
 • Afgenomen aantal ziekenhuisopnames -American Journal of Managed Care
 • Afgenomen medische zorg en ziekenhuisopnames - Psychosomatic Medicine
 • Toegenomen creativiteit - Journal of Creative Behavior
 • Verbeterd geheugen - Memory and Cognition
 • Toegenomen intelligentie - Intelligence
 • Afgenomen angst - Journal of Clinical Psychology
 • Afgenomen alcoholmisbruik - American Journal of Psychiatry
 • Toegenomen productiviteit - Academy of Management Journal
 • Afgenomen bloeddruk:vergeleken met andere procedures - The American Heart Association's Hypertension