Drie redenen om te leren mediteren

1. Transcenderen

Door deze unieke eenvoudige techniek kun je het denken overschrijden en contact maken met de diepe, transcendente bron van alle energie, creativiteit en intelligentie in jezelf. Hierdoor wordt stress opgelost en worden geest, lichaam, gevoelens en relaties verrijkt.

2. Het werkt

De voordelen zijn aangetoond door honderden peer-reviewed onderzoeken.meer

3. Het is gemakkelijk

Als je een gedachte kunt denken kun je Transcendente Meditatie beoefenen. Maar het is niet gewoon denken, je transcendeert het denken en ervaart de meest vredige en verruimde toestand van innerlijk Zijn - zuiver bewustzijn - wat natuurlijk en levensbevorderlijk is voor iedereen.

Afname stress

Transcendente Meditatie verwijdert effectief de gevolgen van stress in de fysiologie. Als we regelmatig mediteren is het resultaat meer evenwicht, meer energie en motivatie en meer waardering voor de omgeving.meer

Geestelijke en lichamelijke voordelen

Door de diepe rust tijdens Transcendente Meditatie lost diepgewortelde vermoeidheid en spanning op waardoor de algehele gezondheid, zowel mentaal als fysiek verbetert. meer

David Lynch and friends - Change Begins Within

Ervaring maatschap-
pelijk werker met TM

Norman Rosenthal, psychiatrist, researcher and author

Norman Rosenthal, psychiater, onderzoeker en schrijver:

"Voordat ons onderzoek beëindigd was hadden drie van onze klinische artsen de cursus Transcendente Meditatie gedaan," vertelde Rosenthal aan Web MD. "Zo indrukwekkend vonden zij wat zij zagen.