Doelstellingen van de stichting

Maharishi Vedisch Instituut (MVI) werd opgericht met als doel om aan het publiek cursussen en diensten van de hoogste kwaliteit aan te bieden om het volledige geestelijke en creatieve vermogen van ieder individu te ontwikkelen door middel van Transcendente Meditatie, de gevorderde technieken en kennisprogramma's, zoals geleerd door Maharishi Mahesh Yogi. MVI is de enige officiële organisatie die deze cursussen kan aanbieden in Nederland. De stichting maakt de voordelen van haar diensten  o.a. via deze website bekend, zodat iedereen in de samenleving gebruik kan maken van de kennis die zij overal in het land te bieden heeft.

Samenwerking met andere instellingen

Er wordt o.a. contact gezocht met het onderwijs, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven om de programma's die de stichting aanbiedt in de verschillende gebieden van de samenleving in te voeren. Zo is er bijvoorbeeld een programma van onderwijs op basis van bewustzijn - een wetenschappelijk bevestigd programma voor zowel studenten als docenten om stress uit te bannen en studieprestaties te verbeteren, dat in alle scholen in Nederland zou kunnen worden ingevoerd. In Lelystad is reeds meer dan 25 jaar een basisschool waar dit met succes wordt toegepast.

Fondsenwerving

De stichting probeert fondsen te werven om de invoering van Maharishi's programma's mogelijk te maken in speciale gebieden van de maatschappij. Voor diegenen met een laag inkomen zal er eveneens de mogelijkheid bestaan om een aanvraag in te dienen voor een beurs.

Steun voor onderzoek

De stichting MVI moedigt onafhankelijke academische instituten aan om wetenschappelijk onderzoek naar de voordelen van Transcendente Meditatie en de gevorderde technieken ervan te doen. Meer dan 600 wetenschappelijke studies, die gedaan zijn aan 250 onafhankelijke universiteiten en instituten in 33 landen en gepubliceerd in meer dan 150 van de meest vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften ter wereld, hebben reeds de uitgebreide voordelen bevestigd voor ieder aspect van het leven: geest, lichaam, gedrag en de samenleving.

Waarom bevoegde leraren Transcendente Meditatie?

Alléén leraren die een unieke, zeer uitgebreide en intensieve opleiding hebben gevolgd en die zijn aangesloten bij de Stichting Maharishi Vedisch Instituut, een stichting die in Nederland de onderwijsstandaard handhaaft waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de techniek worden gewaarborgd, zijn bevoegd om Transcendente Meditatie te onderwijzen.

Transcendente Meditatie wordt in Nederland onderwezen sinds 1967, toen Maharishi voor het eerst ons land bezocht. De bovenstaande stichting is aangesloten bij een wereldwijd netwerk van organisaties zonder winstoogmerk die door Maharishi zijn gemachtigd om bevoegde TM leraren op te leiden.