Transcendente Meditatie, stress en de hersenen

De Transcendente Meditatie-techniek traint de zeer belangrijke prefrontale cortex van de hersenen - waardoor de hersenen gezonder en meer geïntegreerd worden en beter in staat zijn om als een geheel te functioneren.

Hoe stress de hersenen beschadigt

Stress, druk, vermoeidheid, een slecht dieet, alcohol en drugs beschadigen de neurale verbindingen tussen de prefrontale cortex - of de "CEO, de directeur" van de hersenen, en de rest van de hersenen. Als iemand oververmoeid is of onder enorme geestelijke of lichamelijke druk staat, dan worden de hogere, meer geëvolueerde, rationele, voorste uitvoerende gedeeltes afgesloten. Als gevolg daarvan wordt er op de dagelijkse behoeftes zonder na te denken gereageerd, men maakt impulsieve kortzichtige beslissingen. Als de uitvoerend directeur uitgeschakeld wordt nemen sterke emoties, zoals angst en woede het over, waardoor het wereldbeeld negatief gekleurd wordt.

Hoe TM de hersenen optimaliseert

De Transcendente Meditatie-techniek (TM) geeft de ervaring van "alerte rust", waardoor stress vermindert, de communicatie tussen de prefrontale cortex en verschillende andere gebieden van de hersenen versterkt wordt en het volledige functioneren van de hersenen ontwikkelt wordt. Het gevolg daarvan is dat de mediterende sterkere leidinggevende kenmerken vertoont, met meer doelgericht denken en besluitvorming met een vooruitziende blik. Als de "CEO" volledig ordelijk functioneert, dan is de reactie op de buitenwereld evenwichtiger en gepast.


 

Zwakke uitvoerende functies

 • Rigide denken
 • Impulsief reactief gedrag
 • Kortzichtige besluitvorming
 • Slecht werkgeheugen
 • Afgeleide aandacht
 • Drugs- en alcoholmisbruik
 • Onethisch denken en gedrag

Sterke uitvoerende functies

 • Doelgericht, flexibel denken
 • Niet-impulsief, proactief gedrag
 • Besluitvorming met vooruitziende blik
 • Uitstekend werkgeheugen
 • Rustige, geconcentreerde aandacht
 • Geen drugs- of alcoholmisbruik of verslavingen
 • Ethisch denken en gedrag

Gestresste fysiologie

 • Vermoeidheid
 • Hoge bloeddruk
 • Eet- en slaapstoornissen
 • Zwak immuunsysteem

Gezonde fysiologie

 • Snellere reactietijd
 • Energie en vitaliteit
 • Fit cardiovasculair systeem
 • Evenwichtige fysiologie
 • Sterk immuunsysteem

Onevenwichtige emoties

 • Lage zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • Zorgen en angsten
 • Oppervlakkige, wisselende emoties
 • Onstabiele relaties
 • Depressie

Evenwichtige emoties

 • Zelfvertrouwen en grote zelfwaardering
 • Gevoelens van veiligheid en vrede
 • Mededogen en empathie met anderen
 • Gezonde persoonlijke relaties
 • Geluk en optimisme