Bloeddruk

Hier beantwoorden Drs. Kaplan en Barnes vragen over hoge bloeddruk.

Vernon Barnes, Ph.D. is wetenschappelijk onderzoeker aan de Georgia Prevention Institute van het Medical College of Georgia in Augusta, die $1.5 miljoen van de American Heart Association en de National Heart, Lung, and Blood Institute ontving om de effecten van Transcendente Meditatie op Afro-Amerikaanse jongeren met aanleg voor hoge bloeddruk te onderzoeken.

Gary P. Kaplan, M.D., Ph.D. is neuroloog en professor klinische neurologie aan de New York University School of Medicine. Hij heeft ook de Albert H. Douglas Award ontvangen van de Medical Society of the State of New York voor buitengewone prestaties als klinische leraar die geïnteresseerd is het bevorderen en verbeteren van de medische opleiding voor artsen.

V: Is er bewijs dat het Transcendente Meditatie-programma op zich hoge bloeddruk kan verlagen?
Antwoord

Dr. Kaplan: Verschillende studies op zowel jeugd (American Journal of Hypertension, 2004) als volwassenen (Hypertension, 1999) hebben aangetoond dat een hoge bloeddruk wordt verminderd, zelfs na een paar maanden van tweemaal dagelijkse beoefening van de Transcendente Meditatie-techniek. De behoefte aan bloeddrukverlagende medicijnen wordt minder en soms zelfs geëlimineerd. Iedereen die medicijnen neemt en begint met het beoefenen van de TM-techniek moet regelmatig zijn arts raadplegen om dit positieve effect op de bloeddruk en de behoefte aan verdere medicatie te controleren. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Het gevolg van langdurige hoge bloeddruk gedurende vele jaren is meestal een verharding van de slagaders (arteriosclerose), wat kan leiden tot complicaties zoals beroerte en hartaanval. Is er bewijs dat de Transcendente Meditatie-techniek arteriosclerose kan verminderen?
Antwoord

Dr. Kaplan: Uit een baanbrekende studie die werd gepubliceerd in het tijdschrift Stroke bleek dat de dikte van de wand van de halsslagader, een waarschuwing voor de verharding van de slagaders, wordt verminderd met regelmatige beoefening van de Transcendente Meditatie techniek. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Waarom is het probleem van hoge bloeddruk zo'n ernstig gezondheidsrisico?
Antwoord

Dr. Barnes: Bij het bestuderen van de wereldbevolking zullen 26,4% van de volwassen bevolking naar verwachting hoge bloeddruk hebben in 2025, dat is een voorspelde toename van ongeveer 60% tot een totaal van 1,56 miljard mensen. Hoge bloeddruk is dus een belangrijke uitdaging van de volksgezondheid wereldwijd, en de preventie, opsporing, behandeling en controle van dit probleem heeft een hoge prioriteit.

Een bloeddruk-verlagende interventie, zoals de Transcendente Meditatie-techniek zou, als het gebruikt zou worden door de algemene bevolking, een enorme impact op de volksgezondheid kunnen hebben. De verwachting is dat zelfs een kleine neerwaartse verschuiving (dat wil zeggen een paar mm Hg, of punten) in de verdeling van de bloeddruk, indien behouden gedurende het hele leven, het risico op hypertensie en verwante cardiovasculaire aandoeningen aanzienlijk kan verminderen. Meer langetermijn studies zijn echter nodig zijn om dit concept te demonstreren. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Wat zijn de mogelijke oorzaken van hypertensie en hart-en vaatziekten?
Antwoord

Dr. Barnes: Factoren zoals de leeftijd, genetische aanleg, overgewicht, en veel zitten en te weinig bewegen, samen met voedingsfactoren, zoals te veel zout en natrium, worden algemeen toegeschreven als de oorzaak van hoge bloeddruk. Overdreven cardiovasculaire reactiviteit op stress, als gevolg van blootstelling aan zowel chronische en acute psychosociale en negatieve milieu-invloeden, wordt ook gezien als iets dat een bijzonder belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van hypertensie. Dit is waar regelmatige beoefening van een stress verminderende techniek, zoals Transcendente Meditatie, heel nuttig kan zijn.

Terugkerende en/of aanhoudende overdreven stijging van de bloeddrukreacties op stress worden geassocieerd met natuurlijk bijbehorende toename van wandspanning in hart-en bloedvaten. Er wordt verondersteld dat na verloop van tijd de beoefening van Transcendente Meditatie leidt tot secundaire cardiovasculaire structurele aanpassing, dat wil zeggen bloedvaten en hartspierwand remodelleren zich om de hartspier- en vaatwandspanning te helpen normaliseren.

Deze resultaten hebben specifiek betrekking op de Transcendente Meditatie-techniek en is niet van toepassing op andere meditatietechnieken, aangezien niet alle technieken op dezelfde manier werken. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Wat zijn andere mogelijke mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de vermindering van de bloeddruk door de beoefening van Transcendente Meditatie?
Antwoord

Dr. Barnes:Chronische omgevings- en psychosociale stress dragen bij tot een toename van de acute stress-geïnduceerde opwinding van het zenuwstelsel, wat resulteert in onbalans in de biochemie van het zenuwstelsel. Dergelijke veranderingen resulteren in een overdreven reactie op stress, zoals blijkt uit vernauwing van de bloedvaten en verhoogde bloeddrukniveaus.

Balancerende factoren zoals stressreductie via de beoefening van de Transcendente Meditatie techniek heeft een invloed op het sympathische zenuwstelsel, wat resulteert in verminderde bloeddrukreactiviteit van acute stress. Na verloop van tijd, als gevolg van verminderde cardiovasculaire reactiviteit op acute gebeurtenissen, is er minder belasting op het hart, wat resulteert in verminderde bloeddruk. Dit draagt aldus bij om hoge bloeddruk in een vroeg stadium te voorkomen. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Wat heeft onderzoek gevonden over het effect van de Transcendente Meditatie-techniek op de fysiologie?
Antwoord

Dr. Barnes:Volgens een review artikel van Dr Jevning en zijn collega's (Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1992), lijkt de ervaring van Transcendente Meditatie een fysiologische toestand te ontlokken gekenmerkt door een wakkere hypometabolische geïntegreerde reactie. Onderzoek heeft melding gemaakt van een verminderd metabolisme van de perifere spieren en rode bloedcellen, maar ook verminderde secretie van stresshormonen. Deze kwaliteiten zijn in overeenstemming met diepe rust. Zij zijn ook gemeten met behulp van EEG. Daarnaast zijn er bevindingen van verminderde ademhalingsfrequentie, bloedlactaatniveaus en huidgeleidingniveaus gemeld.

Met andere woorden, de Transcendente Meditatie techniek stelt ons in staat om een eenvoudigere, rustigere vorm van bewustzijn te ervaren waardoor het niveau van stresshormonen vermindert. Effecten van chronische stress op de hormoonspiegels zijn goed gedocumenteerd. Acute effecten op de stresshormonen zijn in overeenstemming met de verminderde activatie tijdens de meditatie. Chronische daling van dit niveau van activering kan ook voorkomen. Volgens wetenschappelijk onderzoek ondersteunt regelmatige beoefening van de Transcendente Meditatie-techniek een daling van de bloeddruk bij mensen die een hoge bloeddruk hebben. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Hoe lang is het nodig om te mediteren voordat je de voordelige invloed op de bloeddruk kunt zien?
Antwoord

Dr. Barnes:De voordelen kunnen direct voorkomen, maar omdat ieder mens anders is, is het niet mogelijk precies te voorspellen hoe snel de bloeddruk daalt. In de meeste gevallen heeft het onderzoek aangetoond dat binnen 1-2 maanden er een significante daling van de bloeddruk plaatsvindt als deze te hoog is. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Werkt de Transcendente Meditatie techniek voor iedereen?
Antwoord

Dr. Barnes:Het Transcendente Meditatie-programma werkt voor iedereen en in het algemeen werkt het vanaf de eerste zitting, maar het kan enige tijd duren voordat de voordelen worden gezien. Stress wordt vaak geassocieerd met hoge bloeddruk, en hoge bloeddruk is ook een risicofactor voor hart-en vaatziekten. Het beoefenen van de Transcendente Meditatie techniek twee keer per dag kan de bloeddruk verlagen. Als het beoefenen van Transcendente Meditatie voldoende stress en hoge bloeddruk vermindert, kan het mogelijk zijn om medicatie te verminderen of te vermijden.

Artsen kunnen de Transcendente Meditatie-techniek voorschrijven aan patiënten ofwel als een eerste lijn van de behandeling voorafgaand aan het voorschrijven van medicijnen, of als een aanvullende behandeling.Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Is er een moment dat de patiënt volledig kan stoppen met medicijnen?
Antwoord

Dr. Barnes: Dat moet worden besloten door de arts van de individuele patiënt op basis van bepaalde criteria, wanneer bijvoorbeeld, de bloeddruk van de patiënt tenminste drie keer achter elkaar normale niveaus heeft bereikt. Patiënten mogen niet zelf bepalen wanneer ze moeten stoppen met medicatie.Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek

V: Hoe ziet u deze behandeling zich ontwikkelen in de toekomst?
Antwoord

Dr. Barnes: Er is een groot potentieel voor artsen om het Transcendente Meditatie-programma voor te schrijven aan hun patiënten, vooral voor degenen die gestresst zijn of lijden aan stress-gerelateerde aandoeningen. Deze techniek wordt beschouwd als een methode met de hoogste potentie om het perspectief van behandeling in de klinische praktijk te veranderen. Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek Gerelateerd wetenschappelijk onderzoek